Dagelijkse Les Klas

Ontdek het op Google Play

  • Les 296 – De Heilige Geest spreekt vandaag met mijn stem.
    on October 23, 2021 at 03:00

    LES 296 De Heilige Geest spreekt vandaag met mijn stem. De Heilige Geest heeft mijn stem nodig vandaag, opdat heel de wereld naar Uw Stem kan luisteren en via mij Uw woord kan horen. Ik ben vastbesloten om U te laten spreken via mij, want ik wil geen andere woorden dan de Uwe gebruiken, en geen gedachten hebben die losstaan van de Uwe, want alleen de Uwe zijn waar. Ik wil Verlosser zijn van de wereld die ik heb gemaakt. Want omdat ik haar verwenst heb, wil ik haar bevrijden, opdat ik bevrijding kan vinden, en het Woord kan horen dat Uw heilige Stem vandaag tot mij spreken zal. We onderwijzen vandaag alleen wat we willen leren, en niets anders. En zo wordt ons leerdoel er een zonder conflict, dat makkelijk bereikt en snel voltooid kan worden. Hoe verheugd komt de Heilige Geest ons verlossen uit de hel, wanneer we Zijn onderricht toestaan om de wereld, via ons, ertoe te bewegen om het makkelijke pad naar God te zoeken en te vinden!


Klik hier om vorige jaargangen van de dagelijkse les klas te beluisteren op youtube


Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.

De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.

De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.