Clicky

Dagelijkse Les Klas

Ontdek het op Google Play

  • Les 32 – Ik heb de wereld die ik zie bedacht.
    on February 1, 2023 at 03:00

    LES 32 Ik heb de wereld die ik zie bedacht. Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. Je kunt haar even makkelijk opgeven als je haar gemaakt hebt. Je zult haar zien of niet zien, al naar je wenst. Zolang je haar wilt, zul je haar zien; wanneer je haar niet langer wilt, zal ze niet langer voor jou te zien zijn. Het idee voor vandaag geldt, net als de voorgaande, voor je innerlijke en uiterlijke wereld, die in feite dezelfde zijn. Maar omdat jij ze als verschillend ziet, zullen de oefenperioden voor vandaag opnieuw uit twee fasen bestaan, een die betrekking heeft op de wereld die jij buiten je ziet, en een op de wereld die jij in je denkgeest ziet. Probeer bij de oefeningen van vandaag de gedachte te introduceren dat beide in je eigen verbeelding bestaan. We zullen de oefenperioden voor de ochtend en de avond weer beginnen met het idee voor vandaag twee tot drie keer te herhalen, terwijl je om je heen kijkt naar de wereld die jij ziet als buiten jezelf. Sluit dan je ogen en kijk rond in je innerlijke wereld. Probeer ze beide zo gelijk mogelijk te behandelen. Herhaal zonder haast het idee voor vandaag zo vaak als je wilt, terwijl je de beelden die jouw verbeelding aan je bewustzijn voorlegt gadeslaat. Voor de twee langere oefenperioden worden drie tot vijf minuten aangeraden, met drie echt als minimum. Je kunt er meer dan vijf minuten voor nemen als je de oefening rustgevend vindt. Kies om dit te bevorderen een tijdstip uit waarop je weinig afleiding verwacht en waarop je zelf het gevoel hebt er redelijk klaar voor te zijn. Deze oefeningen moeten ook door de dag heen worden voortgezet, en wel zo vaak mogelijk. De kortere toepassingen bestaan uit het langzaam herhalen van het idee, terwijl je ofwel je innerlijke, ofwel je uiterlijke wereld onderzoekt. Het doet er niet toe welke je kiest. Het idee voor vandaag moet ook meteen worden toegepast op elke situatie die jou van je stuk brengt. Beoefen het idee door tegen jezelf te zeggen: Ik heb deze situatie zoals ik die zie bedacht.


Klik hier om vorige jaargangen van de dagelijkse les klas te beluisteren op youtube


Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.

De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.

De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.

Een Cursus in Wonderen wordt uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer.

ISBN: 9789020283167 - 9789020210439 - 9789020209143 - 9789020211641 - 9789020283174